Logo klubu
 Obec História klubu Novinky Orgány Kontakt Súťaže
 Mládež Turnaje Členovia Korešp. šach Linky Úvodná stránka
Výbor ŠK:

Predseda: Stanislav HLAVČÁK

Tajomník: Štefan HLAVČÁK

Členovia: PhDr. Peter ROTH, PhD.,
Štefan GAJAN
Ján LOPUŠEK

Revízna komisia: Štefan FEDOR