Logo klubu
 Obec História klubu Novinky Orgány Kontakt Súťaže
 Mládež Turnaje Členovia Korešp. šach Linky Úvodná stránka
HISTÓRIA KLUBU

Šachisti začali vyvíjať činnosť v rámci DŠO Sokol začiatkom päťdesiatych rokov. Aktívne sa do činnosti zapojil Štefan Hlavčák, ktorý v roku 1951 vyhral prebor Svitu. Pamätné výsledky sú III. miesto v rámci Východoslovenského kraja, ktoré vybojovalo družstvo v rámci turnaja DŠO a II. miesto v okresnej súťaži v roku 1956. V tom roku vybojovali 1. miesto v okresnej súťaži i dorastenci. V tých časoch hrali za Hranovnicu Štefan Hlavčák, Juraj Galovič, Ján Valluš, Rudolf Hlavčák, František Liptaj, Štefan Králik, Alexander Maník, Ján Fábry a ďalší. V roku 1979, po dlhšej prestávke, začalo družstvo obce hrať pravidelne v okresnom majstrovstve už v rámci TJ Družstevník Hranovnica. O to sa veľkou mierou zaslúžil Ing. Martin Benko, ktorý bol aj prvým predsedom oddielu až do roku 1988. Po ňom sa stal predsedom oddielu Jozef Malatín, ktorý v tejto funkcii vydržal do zániku šachového oddielu v rámci TJ Družstevník Hranovnica v roku 1997, kedy sa stal predsedom PhDr. Peter Roth. Od obnovenia činnosti hrával oddiel pravidelne v okresných a oblastných súťažiach. Dokonca v roku 1983 v týchto súťažiach hrali dve družstvá. Výrazný úspech však šachový oddiel dosiahol na začiatku deväťdesiatych rokov. V roku 1991 hral neúspešnú kvalifikáciu o postup do divízie, ale v ďalšej sezóne sa do nej prebojoval víťazstvom v oblastnej súťaži. V nej však zostal iba rok, pretože vinou reštrukturalizácie súťaže z divízie vypadol. Po dvoch neúspešných pokusoch si na jar roku 1996 však vybojovali postup do III. ligy, kde hrajú dodnes. Medzi dlhodobé opory družstva tohto obdobia patrili Štefan Hlavčák st., Štefan Hlavčák ml., Ing. Juraj Kenedich, Jozef Malatín, PhDr. Peter Roth a z mimo obecných hráčov to bol MUDr. Gabriel Ondrušek a Ľubomír Mindok. Od sezóny 1997-98 hrá aj "B" družstvo v IV. lige, ktorú dvakrát vyhralo, ale rozhodnutím výboru do III. ligy postúpilo iba raz. Najvýraznejší úspech dosiahol klub v sezóne 2007 - 2008, kedy "A" družstvo vyhralo súťaž bez straty bodu a postúpilo do II. ligy a súčasne "B" družstvo postúpilo do III. ligy. V nasledujúcej sezóne teda hrali naše družstvá II a III. ligu. Keďže "A" družstvo v súťaži neuspelo, muselo aj "B" družstvo opustiť III. ligu a v súčasnosti hrajú opäť III. a IV. Ligu. Hráči šachového oddielu si úspešne počínali aj v korešpondenčnom šachu, kde hrávali v základných kolách majstrovstiev ČSSR v súťažiach družstiev i jednotlivcov. Tu si úspešne počínali Štefan Hlavčák st., Štefan Hlavčák ml., Juraj Pavliga, Daniel Benko, Ing. Martin Benko, Stanislav Hlavčák, Jozef Malatín a PhDr. Peter Roth, Peter Roth ml. Najvyššie hralo družstvo korešpondenčných šachistov II. ligu v rámci Majstrovstiev SR. PhDr. Peter Roth a Stanislav Hlavčák hrali aj v súťažiach Majstrovstiev Európy a PhDr. Peter Roth a Peter Roth ml. hrali aj v reprezentácii Slovenskej republiky. P. Roth st. Proti Španielsku, Českej republike a v súčasnosti proti Kanade, P. Roth ml. Proti Českej republike.